You are here: Home > PROFILE

PROFILE

Born in 1955 Pierino Algieri was raised in the Conwy Valley. His father Vincenzo Algieri came to this country as an Italian prisoner of war and was held in a camp in Llanrwst. After the war ended he settled here working in forestry and farming

Pierino has been interested in photography for many years but only took it up seriously since 1995. Self taught to a high standard Pierino is very passionate about landscape and nature photography. Using medium and large format cameras with transparency film. Using these slow manual cameras also instils greater discipline during photography.
Currently a digital Leica M9 is mostly used for landscapes.
The Snowdonia National Park being a favourite location.
“A land that never fails to move me, rarely two days the same. I often stand in awe of the inspiring landscape of Snowdonia, viewing it through the camera lifts me spiritually”.
He was successful in winning the Rural Landscape section of the BBC Countryfile photographic competition in 1998 with a picture of derelict quarry barracks, he also had a picture of a mountain stream and icicles published in the BBC Countryfile 2003 calendar and another picture in the 2004 calendar. His pictures have been published in a number of national and international magazines and tourism brochures. Welsh businesses regularly use his images for corporate Christmas cards and calendars.
Having a website has enabled his pictures to be seen worldwide, he has exported prints to customers and businesses overseas and has now added cards, calendars, wooden jigsaw puzzles & coasters.
Pierino was successful in obtaining a distinction in photography in 2002 by submitting 15 prints that were judged by a panel representing the Photographic Alliance of Great Britain(PAGB).
www.algieri-images.co.uk

Proffil

Ganwyd Pierino Algieri ym 1955 ac fe'i magwyd yn Nyffryn Conwy. Daeth ei dad, sef Vincenzo Algieri i'r wlad hon fel carcharwr Rhyfel o'r Eidal ac fe'i cadwyd mewn gwersyll yn Llanrwst. Wedi i'r rhyfel ddod i ben fe ymgartrefodd yma i weithio ym maes coedwigaeth a ffermio.

Mae Pierino wedi ymddiddori mewn ffotograffiaeth ers blynyddoedd lawer, ond dim ond yn ddiweddar ym 1995 y dechreuodd ymgymryd â'r peth o ddifrif wedi iddo ymuno a Chlwb Camera Llanrwst. Dysgodd Pierino y grefft hon hyd safon uchel iawn iddo'i hun ac mae'n unigolyn sy'n teimlo'n angerddol dros ffotograffiaeth sy'n ymwneud a'r dirwedd a natur.

Un o'i hoff leoliadau yw Parc Cenedlaethol Eryri. Dyma i chi ardal sy'n llwyddo i'w ysgogi'n ddi-ffael, gan fod pob ddiwrnod gwastad yn wahanol yma.

“Mae tirwedd ysgytwol wych Eryri yn fy syfrdanu i dro ar ôl tro ac mae edrych arni drwy'r camera yn peri i fy enaid esgyn”.

Llwyddodd Pierino i ennill yr adran ‘Tirwedd Wledig' yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth ‘Countryfile' yn BBC ym 1998 gyda'i lun o farics chwarel adfeiliedig, cyhoeddwyd un o'i luniau o afon fynyddig a phibonwy yng nghalendr 2004 hefyd. Yn ogystal â hynny cyhoeddwyd nifer o'i luniau mewn cylchgronau cenedlaethol. Erbyn hyn fe all pobl ar hyd a lled y byd weld ei luniau ar ei wefan ac fe allforiwyd rhai ohonynt i gwsmeriaid a busnesau dramor. Dyfarnwyd 15 o luniau Pierino a gyflwynwyd ganddo gerbron panel o bobl sy'n cynrychioli Cynghrair Ffotograffiaeth Prydain Fawr (CPIPF/PAGB) gyda safon anrhydedd mewn ffotograffiaeth yn 2002.

Gwefan www. algieri-images.co.uk.
Sorry, we have no products in this category at the moment

Overseas Orders - if you are ordering from outside the UK, please remember to add Overseas Delivery.

Need help? Phone 01492 642183 or e-mail us.

go to top of page top of page print this page print this page